Klubbens interne retningslinjer

Interne retningslinjer vedtatt på klubbens årsmøte 2. februar 2005 og revidert 1. mars 2018

Retningslinjene kan du se her.