Program 2017

Program 2017

1. februar     Årsmøte med yrkesforedrag

1. mars        Touretts syndrom

5. april         Bedriftsbesøk - Gulldia

3. mai           Beinveitur - Turisktkontoret

7. juni           Sommerfest

 

 

6. september  Voksenopplæring Eureka

11. oktober    Bedriftsbeøk - Proflex

1. november   Programområder

6. desember   Kinobesøk

 

Klubbmøter holdes hos Jette Øigårds tannklinikk, kl. 19 om annet ikke er oppgitt.

 

HUSKELISTE

Ansvarsgruppene har ansvar for gjennomføring av klubbmøte. Se huskelisten for klubbmøter her.

 

MØTEINNKALLINGER:

1. februar 2017 (Årsmøte)

1. mars 2017

5. april 2017

3. mai - Sykkeltur med litterært innlag

7. juni 2017 - Sommerfest

6. september 2017

11. oktober 2017

1. november 2017

6. desember 2017

 

PROGRAMANSVARLIG:

Tove Mette Kaastad