Nye medlemmer

Ønsker du medlemskap i Arendal Soroptimistklubb vil vi oppfordre deg til å sende oss en søknad eller henvende deg til ett av våre medlemmer.

Arendal Soroptimistklubb ønsker å øke sitt medlemsantall frem til oppnådde 40 medlemmer.

Da medlemsmassen vår er relativt homogen ønsker vi å rekruttere yngre kvinner samt kvinner med yrker som kanskje ikke er representert hos oss fra tidligere.

Søknad kan gjerne sendes til arendal@soroptimistnorway.no.