MENTORPROGRAM SØRLANDET 2015 - 2016

Målsettingen med mentorprogrammet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb. Programmet starter i september 2015 og er et samarbeid mellom Arendal soroptimistklubb og Arendal-Grimstad soroptimistklubb.

I et mentorprogram kobles en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes) sammen. Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentoren er en veileder i denne prosessen. Soroptimister er yrkeskvinner fra et bredt spekter av yrker. I vårt mentorprogram vil mentorene være soroptimister fra Arendal- og Arendal-Grimstad soroptimistklubber. De har lang og variert yrkeserfaring, og de er kurset til å være mentorer.

 

menotrprogrammet

 

Programmet gikk over en periode på ett år, fra høsten 2015 til våren 2016. Gjennom denne perioden møttes mentor og adept med jevne mellomrom til samtaler. Utgangspunktet for samtalene var målet adepten vil sette seg. Gjennom samtaler skulle mentoren bidra til at adepten utviklet seg i retning av sine mål. Adepten deltok aktivt i samtalene. Adeptens læring og utvikling var det sentrale. Adepten hadde ansvar for egen utvikling i dialogen med mentor. Mentors hovedoppgave var først og fremst å veilede og gi støtte. Det ble arrangert fellessamlinger for adeptene samt møter hvor både adepter og mentorer var sammen. Tema har blant annet vært norsk arbeidsliv, herunder kulturelle koder, nettverksbygging og kommunikasjon.

Modellen for mentorprogrammet er utviklet av Norgesunionen av soroptimistklubber. Soroptimist International er en frivillig organisasjon. Driften av mentorprogrammet og jobben som mentor utføres av medlemmene på frivillig basis. De mottar ikke godtgjørelse for arbeidet de utfører. Vi krever ikke deltageravgift av deg som adept, men du dekker selv reiseutgifter til samlinger og møter med mentor.

Dette var kriteriene for å bli adept:

  •  er kvinne med annen etnisk
  • bakgrunn enn nordisk er i alderen 20-45 år
  •  har høyere utdanning fra norsk eller
  • utenlandsk utdanningsinstitusjon (minimum bachelorgrad)
  •  har bestått nivå B1 i norsk muntlig og skriftlig
  •  er i jobb, men ønsker å komme videre i karrieren
  • står uten jobb, men er motivert for å gå inn i et yrke og aktivt søke jobb
  •  er bosatt i Agder