Tillitskvinner i klubben

 

STYRET 2023/ 2024

President Margrete Drag
Visepresident Maria Vik Lund
Sekretær Anne Hestness Trommestad
Kasserer Anne Syrdalen
Styremedlem program     Elisabeth G.Hopstock
Styremedlem ekstensjon    

Eva Johnsen Holm

Styremedlem web  Linn-Merete Hanssen 
   

 

Representanter til representantskapsmøtet

1. Margrete Drag
2. Maria Vik Lund

Valgkomite

  • Marianne Kalleberg
  • Anna Karin Thorell
  • Unni E Bryn

Revisor

    Webansvarlig

    •  Linn-Merete Hanssen