Tillitskvinner i klubben

 

STYRET 2020/ 2021

President Eirin Kristine Jarno-Kristiansen
Visepresident Margrete Drag
Sekretær Anna Karin Thorell
Kasserer Marit Gromstad/Anne Syrdalen
Styremedlem program     Nina Holm
Styremedlem ekstensjon     Nina Falsen Krohn
Styremedlem utstyrsansv.  Tone Lunde Brekka 
   
  • Kun presidenten er valgt til vervet sitt.
  • Lovene våre sier at styret skal konstituere seg selv. 
  • Kasserer har hatt vervet ett år og vil fortsette.
  • Sekretær er valgt inn for ett år 

 

Representanter til representantskapsmøtet

1. Eirin K. Jarno-Kristiansen

2. Margrete Drag

 

Valgkomite

  • Marianne Kalleberg
  • Anna Karin Thorell
  • Kine Aasheim

Revisor

  • Tone Skindlo Taraldsen

Webansvarlig

  • Nina Falsen Krohn
  • Tone Lunde Brekka