Tillitskvinner i klubben

 

STYRET 2019/ 2020

President Marianne Kalleberg
Visepresident  Eirin K. Jarno-Kristiansen
Sekretær Anna Karin Thorell
Kasserer Anne Syrdalen
Styremedlem program     Nina Holm
Styremedlem ekstensjon     Nina Falsen Krohn
Styremedlem materialansvar Marit Gromstad 
 • Kun presidenten er valgt til vervet sitt.
 • Lovene våre sier at styret skal konstituere seg selv. 
 • Kasserer har hatt vervet ett år og vil fortsette.
 • Sekretær er valgt inn for ett år 

 

Representanter til representantskapsmøtet

 1. Marianne Kalleberg
 2. Eirin K. Jarno-Kristiansen

 

Valgkomite

 • Kine Aasheim
 • Laila Frodesen
 • Kari Dugstad

Revisor

 • Marit Gromstad
 • Tone Skindlo Taraldsen

Webansvarlig

 • Nina Falsen Krohn