Velkommen til Arendal Soroptimistklubb

Arendal Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen tilknyttet Soroptimist International, SI, som er en verdensomspennende, ideell, upolitisk og religionsnøytral organisasjon for yrkeskvinner.

Soroptimistene arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptmist International har rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

På denne nettsiden kan du lese mer om Arendal Soroptimistklubbs aktiviteter og prosjekter.

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima