NORSKE SOROPTIMISTERS MENTORPROGRAM SØRLANDET 2018-2019

Er du mellom 20 og 45 år og har annen etnisk bakgrunn enn nordisk? Er du en høyt utdannet kvinne som står uten jobb i Norge? Er du en høyt utdannet kvinne med jobb, men ønsker deg videre i karrieren? Da er vårt mentorprogram noe for deg!

Målsettingen med vårt mentorprogram er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, eller stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb. I mentorprogrammet kobles mentor (veileder) og adept (den som veiledes) sammen.  Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot.  Mentoren er en veileder i denne prosessen.  Soroptimister er yrkeskvinner fra et bredt spekter av yrker. I vårt mentorprogram vil mentorene være soroptimister fra Arendal Soroptimistklubb og Arendal-Grimstad soroptimistklubb. De har lang og variert yrkeserfaring, og de er kurset til å være mentorer.

 

Du er velkommen til å søke om å bli  adept dersom du:

-  er kvinne med annen etnisk bakgrunn enn nordisk

-  er i alderen 20-45 år

-  har høyere utdanning fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon (minimum bachelorgrad)

-  har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

-  er i jobb, men ønsker å komme deg videre i karrieren

-  står uten jobb, men er  motivert for å gå inn i et yrke og aktivt søke jobb

-  er bosatt i Agder

 

Slik fungerer mentorprogrammet:

Programmet starter med en kickoff  i juni måned, hvor adeptene og mentorene møtes for første gang. Programmet fortsetter så videre etter sommerferien, hvor hvert mentor-/adeptpar møtes til samtale cirka én gang i måneden, fra september og frem til påsken i 2019. Utgangspunktet for samtalene er mål som adepten setter seg.  Gjennom samtaler skal mentoren bidra til at adepten utvikler seg i retning av sine mål.  Adepten forutsettes å delta aktivt i samtalene. Adeptens læring og utvikling er det sentrale.  Adepten har ansvar for egen utvikling i dialog med mentor. 

Vi garanterer ikke at deltagerne kommer i jobb eller når sine utviklingsmål etter endt program.  Mentors hovedoppgave er først og fremst å veilede og gi støtte.

Det vil også bli arrangert fellessamlinger for adeptene samt møter hvor både adepter og mentorer er sammen.  Samlingene vil bli holdt på ukekvelder.  Tema vil være norsk arbeidsliv, herunder kulturelle koder, nettverksbygging og kommunikasjon.  Deltagelse på samlingene er obligatorisk.

Modellen for mentorprogrammet er utviklet av Norgesunionen av soroptimistklubber. Soroptimist International er en frivillig organisasjon.  Driften av mentorprogrammet og jobben som mentor utføres av medlemmene på frivillig basis. De mottar ikke godtgjørelse for arbeidet de utfører.  

Vi krever ikke deltakeravgift av deg som adept,  men du dekker selv reiseutgifter til samlinger og møter med mentor.

Interesserte adepter bes fylle ut søknadsskjema og sende det til:                                         arendal-grimstad@soroptimistnorway.no senest 15. mai 2018.

SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER.

I løpet av mai/juni vil vi gjennomføre samtaler med kvalifiserte søkere. Vi tar sikte på å gi et tilbud til inntil 10 adepter.

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:

JETTE ØIGÅRD

jette@jettebra.no

mob: 450 20 920

 eller

TRINE NILSEN

trnilse2@gmail.com

mob: 911 65 216

 

Soroptimist International

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med ca. 90.000 medlemmer i 125 land.  Norgesunionen av soroptimistklubber er den norske avdelingen av SI og har ca. 2000 medlemmer fordelt på 65 klubber over hele Norge.

Arendal Soroptimistklubb og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb er to av disse.

Vi  arbeider for å fremme menneskerettigheter for alle, bedre kvinners og barns levekår, holde høy etisk standard i liv og yrke, bidra til fred og internasjonal forståelse og fremme vennskap og samhørighet blant soroptimister.

SI har rådgivende status i FN/ECOSOC og i Europarådet og arbeider aktivt for å fremme idealene i FNs menneskerettighetserklæring. Soroptimistene har lobbyister ved FNs hovedkontorer i  New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Nairobi og Kairo.

På alle nivåer i SI står prosjektarbeid sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid.  SIs langtids-prosjekt for perioden 2011 - 2021 er: ”Invester i fremtiden: Soroptimister for utdanning og ledelse.”