Hva står vi for?

Soroptimist – hva betyr det?

Ordet ”soroptimist” kommer av de latinske ordene ”soror” og ”optima” og kan noe fritt oversettes til ”best for kvinner”.

Soroptimist International (SI)

SI er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og har i dag rundt 90.000 medlemmer i 125 land. I Norge er det 67 klubber med 2000 medlemmer.

Gjennom prosjekter arbeider soroptimister for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår.

Vi skal:

• holde høy etisk standard i liv og yrke

• arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle

• bidra til fred og internasjonal forståelse

• fremme vennskap og samhørighet blant soroptimiste

Se Norgesunionens brosjyre her for mer informasjon om hva vi står for. Du kan se www.soroptimistinternational.org.

 

Velkommen som soroptimist! A global voice for women