Unionens representantskapsmøte og landsmøte 2014

Arendal Soroptimistklubb er Norgesunionens vertskap 2014, og vi gleder oss til å kunne invitere tillitskvinner fra alle landets klubber til Arendal 23. - 25. mai.

00362 Galtesund-Torungene

Alle klubbens medlemmer er aktivt med i planlegging av R/L-arrangementet. Vi har organisert oss gjennom seks arbeidsgrupper, hvor leder av arbeidsgruppen også er en del av Hovedkomiteen. Vår interne målsetning er at deltakelse i prosessen skal gi hvert enkelt medlem ny kompetanse og nye erfaringer som vi kan ta med oss videre. 

Vi har et overordnet mål om å skape en flott ramme rundt arrangementet, og samtidig få vist frem Arendal fra sin beste side!

 

HOVEDKOMITEEN består av:

Leder HK Cathrine Coucheron Berli 
Nestleder/sekretær Hilde Monn
Økonomi Laila Frodesen/Tone S. Taraldsen
Registrering/logistikk   Charlotte Holen
Spons og profilering Anneli Gjenenstad
Teknisk Elisabeth Hopstock
Sosialt program / yngretreff fredag    Grete Skindlo
Bankett Marianne Kalleberg