Klubbens historie

I mai 2002 innkalte Hilde Lundevall Arnet og Eva Johnsen Holm til det første informasjonsmøtet for klubben. 12 potensielle medlemmer var samlet denne kvelden.

Sommerfest på Seilerhytta 5. juni 2003 var første offisielle samling. Utover høsten ble det flere møter, og i november ble et interimstyre etablert.

Klubben ble chartret allerede 15. mai 2004. 30 medlemmer ble konstituert denne kvelden.

Arendal/Grimstad klubben er vår fadderklubb, og Paula Gjennestad fra Arendal/Grimstad klubben er vår gudmor.