Arendal Soroptimistklubb

Klubben har 34 medlemmer i alderen 35 til 65 år, og møtes til klubbmøte første onsdag i hver måned.

Arendal Soroptimistklubb er knyttet til Soroptimist International (SI) gjennom Norgesunionen av Soroptimister. 
Vi er en verdensomspennende partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon for kvinner med ulik yrkesbakgrunn. 
SI har ca. 90 000 medlemmer i 125 land. 

Soroptimister engasjerer seg lokalt og internasjonalt i prosjekter knyttet til:

* Menneskerettigheter og kvinners stilling
* Utdanning og kultur
* Helse
* Miljø
* Økonomisk og sosial utvikling
* Internasjonal goodwill and understanding
 
"En global stemme for kvinner"