Program 2022

 Program for Arendal Soroptimistklubb 2022

020222 Årsmøte
Ansvar: Styret

020322 Menneskerettigheter og kvinners stilling
Ansvar: Celine, Linda, Nina FK og Ymbjørg

 060422 Helse
Ansvar: Anne S, Marianne, Unni og Jean

040522 IGU
Ansvar: 
Charlotte, Beate og Hilde

010622 Sommerfest
Ansvar: Festkomiteen (Linn Merete, Laila, Tone T og Tone D)

070922 Miljø
Ansvar: 
Deta, Tove, Katrine E og Turid Ann

 121022 Økonomisk og sosial utvikling
Ansvar: 
Cathrine B, Timea, Anneli og Anna Karin

021122 Programmøte
Ansvar: 
Styret

 071222 Utdannelse og kultur
Ansvar: 
Grete, Kine, Jette og Maria

 060123 Nyttårsfest
Ansvar: 
Festkomiteen (Linn Merete, Laila, Tone T og Tone D)

 

HUSKELISTE

Ansvarsgruppene har ansvar for gjennomføring av klubbmøte. Se huskeliste for klubbmøter her