Representantskapsmøte og Landsmøte 2014

Arendal Soroptimistklubb var vertskap for soroptimistenes Representantskapsmøte og Landsmøte 23. - 25 mai 2014.

HOVEDKOMITEEN bestod av:

Leder HK Cathrine Coucheron Berli 
Nestleder/sekretær Hilde Monn
Økonomi Laila Frodesen/Tone S. Taraldsen
Registrering/logistikk   Charlotte Holen
Spons og profilering Anneli Gjennestad
Teknisk Elisabeth Hopstock
Sosialt program / Yngretreff fredag    Grete Skindlo
Bankett Marianne Kalleberg