Klubben i media

27. mai 2015:  Reportasje i Arendals Tidende om mentorprogrammet.

ATmentorprogrammet

Les hele reportasjen her:

 

10.12.2014: Kronikk i Agderposten "Menneskerettighetene gjelder alle". Kronikken er skrevet av Karin Guttormsen (Arendal - Grimstad Soroptimistklubb) og Anita Mørland (Arendal Soroptimistklubb).

 10 12 2014 Kronikk Agderposten

 

Les hele kronikken her:
Menneskerettighetene gjelder for alle

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 10. desember 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Siden da har 10. desember vært FNs internasjonale Menneskerettighetsdag som markeres over hele verden. 10. desember er også datoen for utdelingen av Nobels fredspris. I dag deles den ut til Kailash Satyarthi fra India og Malala Yousafzai fra Pakistan.De mottar fredsprisen for sin modige kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til ut-danning.

Soroptimist International (SI) er blant de mange organisasjonene som markerer FNs menneskerettighetsdag. Vi er ca 60 soroptimister i Arendal- og Grimstad-området, som sammen med de øvrige ca 1.900 i Norge – gratulerer Malala Yousafzai og Kailash Satyathi med Nobels fredspris 2014.

Utdanning er nøkkelen til fremgang og går som en ledetråd gjennom fredsprisvinnernes innsats. Mrs. Nane Annan sa i FN sammenheng for mange år siden: «Education is the Key to Progress». Utdanning – det å kunne noe – blir mer og mer viktig. Utdanning gir mulighet for en selvstendig økonomi for å brødfø seg selv og sin familie og økt likeverd. Mange kvinner og jenter har ikke tilgang til undervisning eller risikerer liv og helse i forbindelse med å gå på skolen. Opplysninger knyttet til FNs tusenårsmål til 2015, viser at 57 millioner barn fremdeles ikke går på skole og 970 millioner mennesker lever under fattigdom.

FN arbeider med nye bærekraftsmål frem til 2030. Å sikre utdanning for alle og styrke kvinner og jenters stilling er høyt prioritert:

  •  Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle. Innen 2030, sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis grunnskole og videregående opplæring som er av god kvalitet. Sikre tilgang til rimelig videreutdanning for alle menn og kvinner.
  • Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter. Stanse all form for diskriminering og vold mot jenter og kvinner.
  •  Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

Innen 2030, oppnå rettferdig tilgang til trygt drikkevann. Oppnå tilgang til grunnleggende sanitære forhold.

Fra Malalas tale i FN 12. juli 2013:

«Så her står jeg ... en jente blant mange.Jeg snakker – ikke for meg selv, men for alle jenter og gutter.

Jeg løfter opp min stemme – ikke slik at jeg kan rope, men slik at de uten en stemme kan bli hørt.

De som har kjempet for sine rettigheter. Deres rett til å leve i fred.

Deres rett til å bli behandlet med verdighet. Deres rett til like muligheter. Deres rett til å være utdannet.

Kjære venner, den 9. oktober 2012 skjøt Taliban meg på venstre side av pannen min. (…)

Terroristene trodde at de ville endre våre mål og stoppe ambisjonene våre, men ingenting endret seg i livet mitt, bortsett fra dette: Svakhet, frykt og håpløshet døde. Styrke, kraft og mot ble født. Den kloke som sa: «Pennen er mektigere enn sverdet» hadde rett. Ekstremistene er redde for bøker og penner. Kraften i utdanningen skremmer dem. De er redde for kvinner. Kraften i stemmen til kvinner skremmer dem. (…) Det er derfor de sprenger skoler hver dag. Fordi de var, og de er, redde for forandring, redde for likestilling som vi vil bringe inn i vårt samfunn.». Fredsprisvinnerne viser at en visjon omsatt i klare mål, gir resultater. Det handler om ikke å gi opp tross motstand – ha tro på det en gjør.

Soroptimistklubbene i Arendal- og Grimstad-området er gjennom Norgesunionen tilknyttet Soroptimist International, SI, som er en verdensomspennende, ideell, upolitisk og religionsnøytral organisasjon for yrkeskvinner. Å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt er hovedformålet. På alle nivå står arbeid med prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonen. Å bedre tilgangen til utdanning handler ofte om å utvikle funksjonelle løsninger på ting som ellers binder barns og særlig jenters tid til å hente vann og ved.

FNs tusenårsmål og nye bærekraftsmål følger vi opp gjennom nasjonale og våre lokale prosjekter.

10. desember er ikke bare FNs menneskerettighetsdag, men også den internasjonale soroptimistdagen. SI har hvert år en 10. desember-appell. For 2013–15 er den: See Solar, Cook Solar – «Les med solenergi, Kok med solenergi». 25 prosent av verdens befolkning har ikke stabil tilgang til elektrisitet; 70 prosent av disse er kvinner og jenter som lever i utviklingsland.Kunnskap om fornybar energi gir kvinner og jenter mulighet til et bedre liv ved å skaffe dem lanterner og komfyrer drevet av solceller. Det gir mer tid til egne aktiviteter, mulighet til å lese og studere på kveldstid og redusert helserisiko (færre brann- og røykskader) blant annet.

Gjennom 30 år har kvinner i utviklingsland fått økonomisk studiestøtte fra Norske soroptimisters Utdanningsfond. I 2014 har soroptimistene gitt studiestøtte til 89 unge kvinner i Madagaskar, Rwanda, Kenya, Benin og Mali. Inntektene til fondet kommer gjennom lotteri og innsamlede midler.

Det er hele tiden stort behov for å spre informasjon om menneskerettigheter, motvirke menneskehandel og vold mot kvinner. Arendal-Grimstad Soroptimistklubb har fått menneskehandel inn i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder, med tilbud om visning av fortellerteateret: «Hva skriver de hjem om?». En rekke videregående skoler i fylket har valgt å få se forestillingen i 2015.

At politiet i Agder har fått tre millioner ekstra over statsbudsjettet for 2015 for styrket kamp mot menneskehandel, viser at det også trengs holdningsskapende informasjon fra sivilt hold om det i vår region.

«Every Little Drop Counts» er et langsiktig prosjekt i regi av Arendal Soroptimistklubb for å skaffe rent drikkevann til skoler i Tanzania. Uten rent vann dør mennesker, og i dag mangler en sjettedel av verdens befolkning rent vann. Problemet er særlig stort på landsbygda i Afrika, hvor i gjennomsnitt mindre enn 50 prosent har tilgang til rene vannkilder og trygge sanitære forhold.Ved å samle regnvann fra takene i store oppsamlings-tanker har 11 skoler i Lushoto-området fått vanntanker og rent vann siden oppstarten i 2008.

På vegne av SI gratulerer vi Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi med Nobels fredspris 2014.

Fredsprisvinnernes innsats mot barnearbeid og for barns rett til skolegang gir inspirasjon til vår og andre ideelle organisasjoners langsiktige arbeid for å fremme menneskerettighetene og FNs bærekrafts-mål fremover.

Karin Guttormsen og Anita Mørland på vegne av Soroptimistklubbene Arendal-Grimstad og Arendal

 

 

 26.11.2013: Kronikk i Agderposten "Stopp volden mot kvinner og jenter"

Media

Spennende og viktig kronikk i Agderposten 26. november 2013, "Stopp volden mot kvinner og jenter". Kronikken er skrevet av Karin Guttormsen (Arendal - Grimstad Soroptimistklubb) og Katrine Syrdalen Egeberg (Arendal Soroptimistklubb). 

 

https://www.agderposten.no/nyheter/rent-vann-fra-russen-1.522152

 

https://www.agderposten.no/nyheter/gir-rent-vann-til-to-skoler-1.534088