Prosjekt: Every Little Drop Counts!

I 2008 satte Arendal Soroptimistklubb ned en arbeidsgruppe på 4 personer, som skulle utforske muligheten for et lite og konkret prosjekt i Tanzania knyttet opp til Europaføderasjonens "Go for water".

313272_296450290378428_1200928313_n

Tilgang på rent vann er både et grunnleggende fysisk behov og en menneskerett. Vann er essensielt for menneskers verdighet og helse. Uten rent vann dør mennesker, og idag mangler en sjettedel av verdens befolkning rent vann.

Problemet er særlig stort på landsbygda i Afrika, hvor i gjennomsnitt mindre enn 50% har tilgang til rene vannkilder og trygge sanitære forhold. "Every Little Drop Counts" er et langsiktig prosjekt for Arendal Soroptimistklubb.

I Lushoto (Tanzania) er det god tilgang på regnvann, men vannet havner ofte i urene drikkekilder. Vårt vannprosjekt går ut på å samle regnvann fra takene, og samle disse i store oppsamlingstanker. Fra oppstarten i 2008 har prosjektet gitt vanntanker og rent vann til følgende skoler:

 1. LUSHOTO primary school
 2. KITOPENI primary school, tilegnet Arendals russen 2010
 3. MHELO primary school, tilegnet Arendals russen 2010
 4. UBIRI primary school, tilegnet Birkenlund barneskole
 5. YOGHOI primary school, tilegnet Hisøy skole
 6. KIZARA primary school tilegnet SIE ACTION FUND 2011
 7. SHUKILAI primary school, tilegnet Gjettum ungdomsskole
 8. KWESIMU primary school, tilegnet Sandnes skole
 9. MABUGHAI primary school, tilegnet Gjettum ungdomsskole
 10. MBULA  B. primary school, tilegnet Birkenlund skole.
 11. BAGHAI primary school, tilegnet Birkenlund skole.
 12. SONI primary school, tilegnet Birkenlund skole.
 13. FUMBAI primary school, tilegnet Flekkefjord Soroptimist klubb.
 14. MIEGEO primary school v/DiANA tilegnet Sandnes skole.
 15. KIGURUNDE primary school v/NURU tilegnet Norgesunionen.
 16. BOMBO primary school v/Diana tilegnet Sandnes skole
 17. KWANGWENDA primary school v/NURU  tilegnet Sandnes skole
 18. NYANKEI primary school v/ DIANA tilegnet SI Union of Norway 2016
 19. MAMBA primary school v/ NURU og Arendal Soroptimist klubb
 20. NGULWI primary school v/ DIANA og Arendal Soroptimist klubb
 21. Mshizii Primary School v/ NURU og Arendal Soroptimist klubb
 22. Kwemashai Primary School v/DIANA og Arendal Soroptimist klubb
 23. Hambalai Primary School v/NURU og Arendal Soroptimist klubb
 24. Hemkeyu Primary School v/DIANA og Arendal Soroptimist klubb
 25. KWAI Primary School v/NURU og Arendal Soroptimist klubb

 

Every Little Drop Counts! er på Facebook 

Følg prosjektet på Facebook. Her legger vi ut oppdatert informasjon og bilder.

Prosjektbrosjyre

 

Ønsker du å støtte prosjektet?

Every Little Drop Counts' kontonummer er : 2801 21 04695

     

 28167_547408391949282_1283127687_n  561295_547406991949422_1955032969_n

1393548_627737357249718_1885522403_n  598977_478359688854153_1771880138_n

383043_290964277593696_1672599743_n  384248_290964604260330_255654687_n

 skole16-1  skole16-2